Neobvyklé momenty pražského tuláka

Lucien Zell žije už 20 let v Evropě. I přesto, že původně pochází z amerického Los Angeles, se během posledních dvou dekád stal mysteriózním potulníkem po Praze, kterého je možné na kus řeči potkat v nočních ulicích města nebo v kavárnách.

Kromě fotografií má hlubokou zálibu v poezii. Vydal několik básnických sbírek a dopodrobna se zabýval tvorbou japonských básní haiku. Svůj zájem o poezii nezapře ve svém fotografickém působení. Jeho vizuální vzdělání mu poskytly noční ulice a prostředí, ve kterých se pohybuje. Z této každodenní reality se snaží vybrat neobvyklé momenty, které zachycuje svým fotoaparátem. Banální scény, které Zell zachycuje – bezdomovec spící na lavičce v parku nebo dívka v kavárně, se jeho specifickým vizuálním jezykem dostává pod prvotní vrstvu reality.

Autorovi se tak daří na snímcích zobrazovat jakousi „nadhodnotu“ – něco, co na první pohled není patrné, ale vyjeví se teprve sekundárně ve fotografii.  Tyto neobvyklé momenty Lucien Zell představil na své třetí výstavě se jménem Heaven & Zell v soukromé galerii v Lucerně.

Vydáno