Karel Cudlín: Život v 80. letech

Snímky z počátku osmdesátých let, kdy se Karel Cudlín hlásil na Katedru fotografie FAMU, ukazuje výstava v Galerii Václava Špály. Fotograf tehdy pracoval v družstvu Fotografia a i přesto, že mezi jeho hlavní zakázky patřily svatby a reportáže, nesou snímky hlubokou výpověď o lidech a životě v tehdejší době.

Karel Cudlín je člověk, který s sebou nosí svůj fotoaparát téměř vždy a bez ustání dokumentuje realitu okolo sebe. V 80. letech to byla především oblast Žižkova, která rozhodně nepatřila k nejhezčím čtvrtím města. Tyto snímky zaznamenávají především přehlíženou tvrdou sociální realitu v komunistickém Československu; nenahlíží na ní ale prvoplánově kriticky, svým nepatetickým úhlem pohledu se snaží motivovat k zamyšlení a hlubšímu pochopení souvislostí.

Nutno však říci, že výstava ve výsledku ukazuje více než jen pohledy na život v 80. letech, zprostředkovává různorodou paletu pocitů o lidském bytí. Desítky černobílých fotografií budou vystaveny v galerii do 28. srpna.

Vydáno